# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/02/20
2 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/02/16
3 دعوت حق استاد انصاریان 2019/02/13
4 دعوت حق استاد انصاریان 2019/02/13
5 دعوت خداوند استاد انصاریان 2019/02/13
6 بندگی استاد انصاریان 2019/02/13
7 خیر خواهی خداوند استاد انصاریان 2019/02/13
8 رضایت بنده از خدا به قدر معرفت الله حجت الاسلام رفیعی 2019/02/10
9 راهکارهای محبوبیت نزد خداوند2 حجت الاسلام فرحزاد 2019/02/09
10 راهکار های محبوبیت نزد خداوند حجت الاسلام فرحزاد 2019/02/09
11 محبوبیت نزد خداوند حجت الاسلام فرحزاد 2019/02/09
12 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/02/09
13 عشق بازی با خدا آیت الله مظاهری 2019/02/09
14 فرار از رحمت رحمانی غیر ممکن است آیت الله حائری شیرازی 2019/02/03
15 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/01/28
16 ابعاد مختلف تربیت اعتقادی (معاد باوری) حجت الاسلام بهشتی 2019/01/26
17 تجربه ی معاشقه با خدا آیت الله مظاهری 2019/01/24
18 توبه،یکی از اسباب رحمت خداوند حجت الاسلام حاج ابوالقاسم 2019/01/24
19 رحمت رحمانی خداوند دادنی است و رحمت رحیمیه گرفتنی آیت الله حائری شیرازی 2019/01/21
20 ایمان مایه ی یاری خداوند حجت الاسلام ماندگاری 2019/01/21
21 معاشقه با خدا آیت الله مظاهری 2019/01/21
22 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/01/21
23 معاد در قرآن حجت السلام اسکندری 2019/01/19
24 راه تقرب به خداوند حجت الاسلام حسینی قمی 2019/01/17
25 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/01/16
26 راه محبوب خدا و اهلبیت شدن حجت الاسلام فرحزاد 2019/01/16
27 توحید خداوند آیت الله جوادی آملی 2019/01/14
28 قواعد قرآنی حجت الاسلام عظیمی 2019/01/11
29 پروردگاری که از بنده اش حیا می کند! استاد انصاریان 2019/01/10
30 هدف از بندگی خدا چیست؟ حجت الاسلام دارستانی 2019/01/10
31 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2019/01/08
32 راضی به رضای خدا بودن با دعا کردن چطور با هم جمع می شود؟ استاد محمدی 2019/01/08
33 چهارنفری که خدا بارها به آنها سلام فرستاد استاد انصاریان 2019/01/08
34 بخشش خداوند به خاطر نجات جان سگ استاد انصاریان 2019/01/08
35 معنای ریسمان الهی آیت الله نجفی قمشه ای 2019/01/04
36 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2018/12/29
37 غفلت از یاد خدا آیت الله مجتبی تهرانی (ره) 2018/12/29
38 احیای قلب به یاد خدا آیت الله نجفی قمشه ای 2018/12/26
39 مرگ قطعی ما سوی الله آیت الله ضیاءآبادی 2018/12/26
40 جلوگیری از مکر توسط خداوند استاد انصاریان 2018/12/25
41 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2018/12/23
42 حق خداوند بر بندگان آیت الله مصباح یزدی 2018/12/23
43 بیان نعمت های الهی شهید آیت الله دستغیب 2018/12/23
44 جلوه های محبت در دین و اولیا و انبیای الهی حجت الاسلام فرحزاد 2018/12/17
45 یاد مرگ حجت الاسلام عالی 2018/12/15