# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 محب آقا امیر المومنین (ع) حجت الاسلام عالی 2018/08/17
2 نحوه برخورد با خیانتکاران در حکومت امام علی (ع) حجت الاسلام حسینی قمی 2018/08/15
3 ویژگیهای حکومت علوی حجت الاسلام حسینی قمی 2018/08/15
4 کفش وصله دار مولا حجت الاسلام بندانی نیشابوری 2018/08/13
5 امیر المومنین (ع) خطاب به استاندارش: در میان مردم باش حجت الاسلام حسینی قمی 2018/08/12
6 نگاه امیر المومنین (ع) به حکومت اسلامی حجت الاسلام حسینی قمی 2018/08/12
7 بی ارزش بودن دنیا نزد امیر المومنین (ع) حجت الاسلام هاشمی نژاد 2018/08/09
8 ظاهر و باطن قرآن در کلام مولا حجت الاسلام فاطمی نیا 2018/07/30
9 چرا امام علی (ع) در اثبات حقانیت خود به واقعه غدیر اشاره ننموده اند؟ استاد رضا محمدی 2018/07/30
10 در مورد شمشیر امیرالمومنین علی علیه السلام استاد یوسفی غروی 2018/07/30
11 سیری در نهج البلاغه امیر المومنین (ع) (شرح خطبه 109) حجت الاسلام حسینی قمی 2018/07/23
12 تقوا مولا 2018/06/30
13 نظارت امام علی (ع) بر بازار حجت الاسلام بهشتی 2018/06/25
14 توضیح برخی آیات قرآن که اشاره به امیرالمومنین حضرت علی (ع) دارد حجت الاسلام رفیعی 2018/06/23
15 درک فضائل امیرالمومنین حضرت علی (ع) حجت الاسلام فرحزاد 2018/06/23
16 مرثیه سرایی شهادت حضرت علی علیه السلام محمود کریمی 2018/06/23
17 آخرین وصایای حضرت امیر المومنین علی (ع) حجت الاسلام نظری منفرد 2018/06/20
18 فضائل حضرت امیر المومنین (ع) حجت الاسلام فرحزاد 2018/06/20
19 تقش تبلیغ امیرمومنان در شخصیت دینی مردم یمن استاد انصاریان 2018/06/19
20 مناسبت های شب قدر- انتظارات امیرالمومنین (ع) از ما حجت الاسلام رفیعی 2018/06/17
21 سخنان قصار امیر المومنین علی (ع) حجت الاسلام میر شفیعی 2018/06/15
22 نکاتی در مورد امام علی علیه السلام حجت الاسلام زهیری 2018/05/21
23 یا علی! چگونه علی شدی؟ استاد انصاریان 2018/05/21
24 ورع مالی امیر المومنین (ع) استاد انصاریان 2018/05/20
25 شنیدن صدای امیر المومنین در حرم استاد انصاریان 2018/05/20
26 فضایل امیر المومنین (ع) آیت الله وحید خراسانی 2018/05/20
27 مدح امیر المومنین (ع) از زبان خودش حجت الاسلام کاشانی 2018/05/20
28 سیره حکومتی امیر مومنان امام علی (ع) حجت الاسلام حسینی قمی 2018/05/20
29 فضیلتی زیبا برای آقا استاد سید علی علوی 2018/05/20
30 گستره و فراوانی فضایل امیر المومنین علی علیه السلام حجت الاسلام میر شفیعی 2018/05/20
31 علی علیه السلام کمال دین و تمامی نعمت استاد انصاریان 2018/05/20
32 مدح مولا امیر المومنین (ع) حجت الاسلام برنا 2018/05/20
33 سیره عبادی حضرت امیر المومنین (ع) حجت الاسلام ماندگاری 2018/05/18
34 راه ملحق شدن به مقام مولا علی (ع) حجت الاسلام برنا 2018/05/18
35 احقاق حق حضرت امیر المومنین (ع) آیت الله وحید خراسانی 2018/05/16
36 ارتباط امیر المومنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) حجت الاسلام عابدینی 2018/05/16
37 سیره حکومتی امیر مومنان امام علی (ع) حجت الاسلام حسینی قمی 2018/05/15
38 قرآن کریم و وجود گرامی حضرت امیر المومنین (ع) حجت الاسلام میرباقری 2018/05/15
39 الگو رفتاری حضرت امیر المومنین علی (ع) در برابر جوان گناهکار حاج شیخ حسن یوسفی 2018/05/15
40 سفارش های امیر المومنین علی (ع) به فرزندش حجت الاسلام مومنی 2018/04/08
41 الگو رفتاری حضرت امیر المومنین علی (ع) در برخورد با جوانان حجت الاسلام رفیعی 2018/04/02
42 ارزش انسان از دیدگاه حضرت امام علی (ع) حجت الاسلام لقمانی 2018/03/31
43 حکومت امیر المومنین(ع) استاد انصاریان 2018/03/31
44 زنگ در بهشت ذکر یا علی است حجت الاسلام رفیعی 2018/03/31
45 مظهر العجائب 2018/03/31