# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 شهادت امام صادق (ع) حجت الاسلام رفیعی 2018/07/14
2 شرح حدیثی گرانمایه از امام صادق (ع) حجت الاسلام بهشتی 2018/07/14
3 توصیه های گرانبها امام صادق (ع) حجت الاسلام فرحزاد 2018/07/14
4 آثار و برکات دوران امام صادق (ع) حجت الاسلام عرفان 2018/07/14
5 زندگی امام صادق (ع) حجت الاسلام بندانی نیشابوری 2018/07/13
6 محبت ویژه امام صادق علیه السلام به امام رضا علیه السلام حجت الاسلام رفیعی 2018/02/08
7 امام صادق علیه السلام و فرد مریض استاد انصاریان 2018/02/07
8 امام صادق و هشام حجت الاسلام هاشمی نژاد 2018/01/28
9 اسم اعظم خدا و امام صادق (ع) حجت الاسلام عالی 2018/01/28
10 درسی از امام صادق علیه السلام استاد انصاریان 2017/12/09
11 ارزش نماز استاد انصاریان 2017/12/06
12 شیعه واقعی از نظر امام صادق علیه السلام آیت الله مجتهدی (ره) 2017/11/20
13 وصف آتش جهنم از امام صادق علیه السلام 2017/09/12
14 آموزه هایی از مکتب امام جعفر صادق (ع) حجت الاسلام حسینی قمی 2017/08/08
15 اگر امام صادق (ع) نبود؟ استاد رائفی پور 2017/08/08
16 حدیثی از امام صادق (ع) آیت الله مجتهدی (ره) 2017/08/08
17 وصیت پایانی امام جعفر صادق (ع) حاج آقا حیدریان 2017/08/08
18 غربت امام جعفر صادق (ع) آیت الله مجتهدی (ره) 2017/08/08
19 روضه شهادت امام صادق (ع) استاد انصاریان 2017/08/08
20 حکایتی از امام صادق (ع) استاد انصاریان 2017/08/08
21 نصیحتی از امام صادق (ع) استاد انصاریان 2017/08/08
22 صفات شیعه محبوب از نظر امام صادق (ع) حاج شیخ حسین یوسفی 2017/08/08
23 کرامات الجعفریه 2017/07/19
24 ظهر شهادت امام صادق (ع) 2017/07/19
25 مذهب جعفری 2017/07/19
26 حکایت مردی که میخواست با امام صادق (ع) حج کند 2017/06/30