علت عجیب مخالف برخی با روضه خوانی برای امام حسین علیه السلام

استاد ابوالقاسمی
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ 131