راهکار برای شخصی که بیرون عصبی می شود و در منزل خالی می کند.

استاد کرمی
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ 148