خدا و پیامبری که شیطان را هم نا امید نمی کنند

حجت الاسلام ماندگاری
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ 108