دعایی که باغث می شود زمان زلزله در امان بمانیم

آیت الله مجتهدی (ره)
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ 122