آثار سو ترک عمدی صلوات هنگام برده شدن نام مبارک پیامبر (ص)

حجت الاسلام فرحزاد
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 128