جایگاه اخلاق و عاطفه در نزد خداوند متعال

حجت الاسلام شیخ جعفر ناصری
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 113