حضرت زهرا (س) صاحب مقام شفاعت کبری در قیامت

استاد طیبی
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 110