عظمت حضرت خدیجه (س)

آیت الله خامنه ای
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ 89