احکام قصد اقامت ده روز مسافر

حجت الاسلام نظری منفرد
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ 132