حکم استفاده طلا و لباس ابریشم و حریر برای مرد چیست؟

استاد وحیدپور
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ 90