چرا آنگونه که برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم برای سایر ائمه عزادار نیستیم؟

حجت الاسلام حسینی قزوینی
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ 244