نماز عروج مومن است و عروج مستلزم قرب و لقاء است

آیت الله بهجت (ره)
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ 47